Hvorfor Matbrølet?

I mars 2024 publiserte Helsedirektoratet utkast til de nye nasjonale kostrådene som nå ligger ute på høring. Kostrådene kommer uten en anbefaling om å redusere inntaket av ultraprosessert mat.

Dette er sykdommer som medfører store personlige lidelser og samfunnsmessige kostander. Vi må gjøre alt vi kan for at færre skal få disse sykdommene, og her spiller de nasjonale kostrådene en viktig rolle.  

Begrens inntaket av ultraprosessert mat.

Om mulig, velg mindre prosesserte matvarer innad i hver matvaregruppe.

Lag mat hjemme og velg mat laget på råvarer når du spiser ute.

Maten vår trenger ikke være ultraprosessert. Ultraprosessert mat er ikke det samme som prosessert mat. Vi mennesker har alltid prosessert maten vår, og det skal vi fortsette med. Forskjellen mellom prosessert og ultraprosessert mat er en ytterligere prosessering som ikke kommer deg til gode som forbruker.  

I ultraprosessert mat er råvarene vesentlig endra, stort sett ved industriell bearbeiding. Ultraprosessert mat kjennetegnes ved at det er vanskelig å kjenne igjen råvarene maten er laget av, og den inneholder gjerne mange ingredienser som ikke er vanlig å ha på et kjøkken. Dette kan innebære ekstrakter av råvarer som vegetabilske oljer, sukker og stivelse, og ingredienser som er fremstilt i laboratorier (aromastoffer, smaksforsterkere, fargestoffer og konsistensmidler). Andelen råvare i sin rene form er enten minimal eller ikke til stede.

Ultraprosessert mat inneholder ofte flere tilsetningsstoffer, slik som blant annet det omstridte stoffet karragenan, som studier også har koblet til tarmbetennelse. 

Vi har derfor lite å tape på å anbefale et redusert inntak av ultraprosessert mat, men mye å tape hvis vi lar det være.

Vi som signerer dette oppropet, ber derfor Helsedirektoratet om å legge til følgende råd i de nye nasjonale kostrådene:

Begrens inntaket av ultraprosessert mat.

Spis mest mulig råvarebasert mat.

Mage-tarmforbundet vil sende oppropet og underskriftene til Helsedirektoratet innen høringsfristen som er 20. mai 2024.

Mage-tarmforbundet ønsker at Matbrølet skal være en felles koalisjon av organisasjoner, bedrifter og grupperinger som engasjerer seg for samme sak. Derfor inviterer vi alle interesserte til å tilslutte seg initiativet. Alle tilsluttede organisasjoner vil få navnet sitt listet opp i dette oppropet. Ønsker din organisasjon å tilslutte seg oppropet? Send en e-post til mads.johansson@magetarm.no.

Del Matbrølet med verden!

Signer oppropet nå!

 1. Food Processing and Risk of Inflammatory Bowel Disease ↩︎
 2. The association of ultra-processed food consumption with adult IBD risk ↩︎
 3. Ultra-Processed Food Consumption and Long-Term Risk of IBS ↩︎
 4. Ultra-processed food exposure and adverse health outcomes ↩︎
 5. Over 30 alvorlige helsetilstander ↩︎
 6. Ultra-processed food purchases in Norway ↩︎
 7. De-nye-nordiske-kostradene-lider-av-nutrisjonisme/2225605 ↩︎
 8. Sustainable healthy diets guiding principles ↩︎
 9. A Global Analysis of How Dietary Guidelines Refer to Levels of Food Processing ↩︎
 10. Canada’s food guide: Limit highly processed foods ↩︎
 11. Food-based dietary guidelines – France ↩︎
 12. GUÍAS ALIMENTARIAS 2023 PARA LA POBLACIÓN MEXICANA ↩︎